Vad är PHP safe mode och open basedir?

Var denna artikel till hjälp?

5 av 16 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skriv till oss