Inaktivera filkörning i WordPress-mappen uploads

Var denna artikel till hjälp?

14 av 16 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta oss