Inaktivera filkörning i WordPress-mappen uploads

Var denna artikel till hjälp?

10 av 12 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Kontakta oss